Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie

Procedury COVID-19

Procedury obowiązujące w szkole:

 

 Procedury - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  procedury - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.docx

 

"WEWNĘTRZNA PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY i BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w Szkole Podstawowej w Dąbrowie"   wewnetrzna_procedura_organizacji_pracy_i_bezpieczenstwa.pdf

 

"Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie"   procedura_postepowania_na_wypadek_podejrzenia_zakazenia_wirusem.pdf

 

"Procedra przyprowadzania i odbierania dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie"   procedura_przyprowadzania_i_odbierania_dzieci_ze_szkoly_podczas_pandemi_covid19.pdf