Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie

Patron szkoły

     Maria Konopnicka jest patronką naszej szkoły od 13 grudnia 2000 roku, wcześniej był nim Julian Rybakowski.Pisarka dobrze znana jest uczniom, gdyż od najmłodszych lat zapoznawani są z jej twórczością. Nauczyciele poprzez liczne inscenizacje, konkursy, dyskusje starają się utrwalić ideały, którymi kierowała się w życiu autorka. Podczas uroczystości śpiewana jest "Rota" przypominająca najważniejsze wartości dla Polaków. Liryki Konopnickiej łączą pokolenia - każdy znajdzie odpowiedni utwór dostosowany do swojego wieku.

Chlubą szkoły jest sztandar, który towarzyszy uroczystościom szkolnym, gminnym i parafialnym. Pocztem sztandarowym opiekują się Wiesława Ziółkowska i Marlena Walczak. Został poświęcony w 2000 roku podczas uroczystej mszy świętej ku czci patrona szkoły.

Jednym z nowatorskich pomysłów był nowy portret nowelistki. Składa się ze zdjęć uczniów uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2011/2012. Projekt „Wszystkie dzieci nasze są!” miał za zadanie pokazać, jak ważną grupą społeczną są najmłodsi. Priorytetem było przedstawienie dziecka, jako wartościowego człowieka, które tworzy integralną całość ze światem dorosłych.

Portret ma charakter symboliczny, bowiem każdy jest ważny w społeczeństwie, gdyż tworzy podstawę i fundament budujący historię.