Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie

Aktualności

26 marca 2019 19:12 | Aktualności

Ogłoszenie - Ewaluacja

Dąbrowa, 25 marca 2019 r.

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

W dniach 3-5 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Dąbrowie pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez będą przyglądać się naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły:

  1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
  2. Uczniowie są aktywni
  3. Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę
z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie.

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest wypełnienie ankiety przez rodziców uczniów klas V, VI i VII.

Ankieta jest w pełni anonimowa i zawierać będzie pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo naszą szkołę. Wypływające z niej wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl.          

Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Przeczytano: 488 razy. Wydrukuj|Do góry